Met ingang van 1 januari 2015 wijzigen de btw-regels voor eeuwigdurende zakelijke rechten, zoals het recht van erfpacht, op onroerende zaken. Deze wijziging heeft onder meer gevolgen voor erfpachttransacties waarbij het recht van erfpacht voor onbepaalde tijd wordt gevestigd.


Deze wijziging heeft tot gevolg dat de vestiging of overdracht van zakelijke rechten voor onbepaalde tijd op bouwterreinen of nieuwe gebouwen in beginsel wordt aangemerkt als een belaste btw levering. Daarbij wordt btw geheven over de waarde in het economische verkeer van de zaak waarop het recht betrekking heeft.

Overgangsrecht

In verband met deze wijziging wordt overgangsrecht opgenomen. Dit overgangsrecht komt erop neer dat voor overeenkomsten die voor 1 juli 2015 zijn gesloten tot de vestiging, overdracht, wijziging, afstand en opzegging van rechten op onroerende zaken nog mag worden uitgegaan van een prestatie die is vrijgesteld voor de btw. Daardoor wordt er geen btw maar overdrachtsbelasting geheven. Hierover moeten partijen wel overeenstemming bereiken en zij moeten dit in de koopovereenkomst en akte opnemen.

Verder moet de daadwerkelijke vestiging, overdracht, wijziging, afstand of opzegging van die rechten uiterlijk 31 december 2016 juridisch plaatsvinden.

Bron: VNG

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

40

Gerelateerde artikelen