Belastingbetalers en toeslagontvangers worden volgens het CDA onvoldoende beschermd tegen de Belastingdienst en de Dienst Toeslagen. Tweede Kamerlid Inge van Dijk heeft daarom een initiatiefnota ingediend bij de Tweede Kamer met de titel 'Bescherming van de rechten van belastingbetalers en toeslagontvangers'.

Met haar initiatiefnota (pdf) doet Van Dijk twee voorstellen:

  1. het Kabinet opdracht geven te onderzoeken hoe de rechten van belastingplichtigen en toeslagontvangers volledig, begrijpelijk en op een centrale plek in de wet kunnen worden opgenomen; en
  2. het Kabinet opdracht geven samen met relevante partijen een Handvest praktische rechtsbescherming van belastingbetalers en toeslagontvangers op te stellen en te implementeren in de uitvoering.

De initiatiefnota volgt op een actie van de Bond van Belastingbetalers die onlangs een petitie aanbood aan de leden van de Tweede Kamercommissie voor Financiën. De bond deed in de petitie een oproep aan de Tweede Kamer om een Handvest voor de Rechten van Belastingbetalers te introduceren in Nederland.

Bron: CDA

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

132

Gerelateerde artikelen