Het conceptvoorstel van minister Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om het concurrentiebeding te moderniseren schiet tekort op een aantal cruciale punten, aldus vakbond CNV. Het CNV ziet het voorstel als een goede verbetering ten opzichte van de huidige regeling maar ziet ook een aantal flinke tekortkomingen. Zo vervalt het concurrentiebeding niet bij vertrek in proeftijd. Ook bij een faillissement zijn werknemers nog steeds gebonden aan het concurrentiebeding. Deze maatregelen moet er echt uit, aldus het CNV.

Op 4 maart 2024 heeft de minister het Wetsvoorstel modernisering concurrentiebeding ter internetconsultatie voorgelegd. Het voorstel moet de bestaande regels die gelden voor het concurrentiebeding aanscherpen. Voorgesteld wordt dat een concurrentiebeding maximaal één jaar effect kan hebben na het einde van de arbeidsovereenkomst. Verder moet het gebied waarin de werknemer niet mag werken vanwege het concurrentiebeding worden vermeld. Het zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelang voor een concurrentiebeding moet worden gemotiveerd voor alle arbeidsovereenkomsten. En, op voorstel van het CNV, moet een werkgever de werknemer een vergoeding betalen wanneer een beroep op het concurrentiebeding wordt gedaan. De vergoeding bedraagt 50% van het laatstverdiende maandloon, voor elke maand dat het concurrentiebeding wordt ingeroepen. Tot en met 15 april 2024 kan worden gereageerd op de internetconsultatie.

Bron: CNV

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht

145

Gerelateerde artikelen