CNV-voorzitter Maurice Limmen heeft vandaag een petitie tegen het afschaffen van de scholingsaftrek aangeboden aan de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Ruim drieduizend mensen hebben de petitie ondertekend. De petitie is een reactie op het voornemen van het kabinet om 106 miljoen euro te bezuinigen op de scholing van werkenden door de scholingsaftrek af te schaffen. Deze bezuiniging raakt met name de lagere- en middeninkomens. Zo'n 88% van de mensen die van de scholingsaftrek gebruik maakt heeft een middeninkomen.
 
De petitie werd in ontvangst genomen door Sybrand van Haersma Buma en Michel Rog (CDA), Steven van Weyenberg (D66), Jasper van Dijk (SP), Amma Asante en Ed Groot (PvdA), Daniël van der Ree en Aukje de Vries (VVD), Eppo Bruins (CU) en Dion Graus en Harm Beertema (PVV).
 

Bron: CNV

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2016

0

Gerelateerde artikelen