De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (hierna: de Orde) heeft met belangstelling kennisgenornen van de Brief van de staatssecretaris van Financiën met de uitwerking van de oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer (hierna: de Uitwerking). De Uitwerking geeft de Orde aanleiding tot het plaatsen van een aantal opmerkingen.

De Orde benoemt drie speerpunten. Vervolgens wordt ingegaan op deze en op andere punten.

Lees het commentaar in de bijlage hieronder.

Bron: NOB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

1

Gerelateerde artikelen