Consumpties die die een werkgever verstrekt op de werkplek en geen deel uitmaken van een maaltijd waardeert hij in de loonaangifte op nihil. Er zijn echter uitzonderingen.

Dat meldt de Belastingdienst. Consumpties op de werkplek mag een werkgever onbelast verstrekken. Hiervoor geldt een nihilwaardering. Voorwaarde is dat de consumptie geen deel uitmaakt van een maaltijd. Voorbeelden van consumpties zijn: koffie, thee, snacks, soep, gebak, fruit en andere tussendoortjes van weinig waarde. Ook een drankje aan het einde van de werkweek valt hieronder. Een werkgever hoeft deze consumpties niet tijdens werktijd te verstrekken.

Personeelsfeest

Consumpties tijdens personeelsfeesten, recepties en jubileumfeesten op de werkplek mag de werkgever eveneens op nihil waarderen. Dit geldt ook voor werknemers van andere vestigingen, locaties of kantoren. De werkgever mag de nihilwaardering ook toepassen op werknemers van andere werkgevers voor wie hij de concernregeling toepast.

Geen nihilwaardering

De nihilwaardering is niet van toepassing als de werkgever een vergoeding voor consumpties geeft. Deze vergoeding is loon voor de werknemer. De werkgever mag de vergoeding aanwijzen als eindheffingsloon werkkostenregeling. De nihilwaardering geldt ook niet voor consumpties die de werkgever verstrekt buiten de werkplek, zoals bijvoorbeeld bij een personeelsfeest op een externe locatie.

Let op!
Verstrekt de werkgever meerdere consumpties tegelijkertijd, bijvoorbeeld twee belegde broodjes met een kop koffie, dan kan sprake zijn van een maaltijd. De nihilwaardering is dan ook niet van toepassing.

Lees voor meer informatie over de nihilwaardering en de concernregeling de thema's Eindheffingen: Loonbelasting heffen van de werkgever en De werkkostenregeling: gerichte vrijstellingen en eindheffingen.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Carrousel: Carrousel

Rubriek: Loonbelasting

  758
Gerelateerde artikelen