Een vrouw maakt niet aannemelijk dat zij de verschuldigde eigenwoningrente contant betaalt aan de geldgever. Volgens het hof weigert de inspecteur terecht de renteaftrek.
De zaak (Hof Arnhem-Leeuwarden 6 september 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:7232) verloopt als volgt. Een vrouw heeft een eigenwoningschuld bij meneer A. Zij trekt € 16.200 eigenwoningrente af over 2011. De inspecteur weigert de renteaftrek, omdat het hem niet duidelijk is hoe de vrouw de rente kon betalen, gezien haar lage inkomen en vermogen. Er zijn ook helemaal geen betalingsbewijzen. De vrouw gaat in beroep. Meneer A treedt in de rechtszaak op als gemachtigde namens de vrouw.
 
Volgens meneer A betaalt de vrouw hem contant. Maar als de vrouw contant betaalt, moet zij toch geld bij de bank opnemen? Meneer A kan geen antwoord geven op die vraag van de inspecteur. Hij weet niet hoe de vrouw aan het geld komt. Nu de vrouw niet aannemelijk maakt dat zij de rente heeft betaald, stelt Rechtbank Gelderland de inspecteur in het gelijk. De vrouw gaat in hoger beroep.
 
Na een intensieve zoektocht zijn er toch nog kwitanties gevonden. Hof Arnhem-Leeuwarden vindt dit merkwaardig, want eerder verklaarde meneer A dat hij geen kwitanties meer had afgegeven. Ook blijkt het totaalbedrag aan ‘betaalde' rente veel lager te zijn (€ 13.610). Maar het is nog steeds niet duidelijk waar de vrouw het geld vandaan haalt om de rente te betalen. Volgens meneer A krijgt de vrouw contante schenkingen van haar zieke moeder in Roemenië. Het hof hecht weinig geloof aan het hele verhaal en wijst het hoger beroep af.

Belang voor de praktijk

Wie fiscale aftrek van rente claimt, moet de betaling ervan aannemelijk kunnen maken. Dat geldt niet alleen voor rente maar voor elke geclaimde fiscale aftrekpost. De vrouw slaagt er niet in de betaling aannemelijk te maken. Maar daarmee is het verhaal waarschijnlijk nog niet afgelopen. Ze had de lening namelijk al sinds 1998. Hoe zit het dan met de rentebetalingen in die voorgaande jaren? Als haar vermogens- en inkomenspositie de rentebetaling over die jaren onwaarschijnlijk maakt, kan de inspecteur mogelijk inkomstenbelasting navorderen over achterliggende jaren. Daarbij berekent de Belastingdienst ook belastingrente. Bovendien kan de Belastingdienst mogelijk een boete in rekening brengen.
 
Banken geven (o.a.) rentebetalingen door aan de Belastingdienst. De Belastingdienst verwerkt deze in de Vooringevulde Aangifte inkomstenbelasting (VIA). Voor leningen in (onder andere) de familiesfeer geldt deze renseigneringsverplichting niet. Niet het geldverstrekkende familielid maar de belastingplichtige leningnemer zelf moet de relevante gegevens in de aangifte inkomstenbelasting invullen.
 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

0

Gerelateerde artikelen