Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft laten weten dat de controle op het rechtmatig gebruik van de loonsubsidie Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) niet alleen voor rekening van accountants komt, maar ook door administratiekantoren, financieel dienstverleners en adviseurs van brancheorganisaties kan plaatsvinden.

Het kabinet zet miljarden euro’s in om werkgevers te ondersteunen bij de coronacrisis met de loonsubsidie NOW. De controle van de NOW-aanvraag hoeft naar alle waarschijnlijkheid slechts bij 10% van de 113.000 aanvragen middels een accountantsverklaring te gebeuren. Accountants zijn opgelucht, zij vreesden schadeclaims en reputatieschade, omdat de NOW erg fraudegevoelig is.

Accountants zeggen in het FD wel dat zij bang zijn dat een toetsbaar kader, zoals zij dit kennen, ontbreekt. Hoe dat 'toetsbare kader' er voor de NOW uit komt te zien, is vooralsnog onduidelijk. Een accountantsverklaring is pas vereist als het uiteindelijk toegekende bedrag op basis van de NOW hoger is dan € 125.000. Dat is nu in slechts 10% van de aanvragen het geval. Deze groep ontvangt echter wel 66% van het totale voorschot dat op basis van de NOW is toegekend.

Als een ondernemer onder de grens van € 125.000 blijft, is een derdenverklaring voldoende. Bedraagt de loonsubsidie minder dan € 25.0000 dan is nacontrole helemaal niet meer vereist.

De Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA) is in gesprek met het ministerie van SZW en uitkeringsinstantie UWV over de vraag wat accountants straks precies moeten controleren om een verklaring te mogen afgeven.

Bron: FD

Rubriek: Sociale zekerheid algemeen

Informatiesoort: Nieuws

Dossiers: Corona

  389
Gerelateerde artikelen