Staatssecretaris Van Rij van Financiën heeft het correctiebeleid van de Belastingdienst openbaar gemaakt. Hij laat een beoordeling van het correctiebeleid uitvoeren omdat het beleid al meer dan tien jaar in gebruik is. Hierbij wordt overwogen in hoeverre het correctiebeleid aanpassing nodig heeft en er wordt gekeken naar de wijze van vastlegging van dit beleid. Hij wil dat de beoordeling voor het einde van 2023 is afgerond. De Kamer wordt hierover bij de volgende stand-van-zakenbrief geïnformeerd. Dit schrijft hij in de stand-van-zakenbrief van 31 augustus 2023.

Sinds 2011 gebruikt de Belastingdienst een correctiebeleid bij alle middelen. Dit beleid schrijft voor wanneer een correctie in het nadeel van de belastingplichtige niet of juist wel aangebracht wordt. Bij het intrekken van cassatieprocedures bij de Hoge Raad met betrekking tot correctiegrens inkomstenbelasting heeft de staatssecretaris aangekondigd om meer duidelijkheid over het correctiebeleid te geven (ECLI:NL:GHAMS:2023:497 en ECLI:NL:GHAMS:2023:809, 810 en 775).

Bron: Rijksoverheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

1383

Gerelateerde artikelen