'Van ruilen komt huilen'. Zo luidt het bekende spreekwoord. Maar is dat altijd het geval? Niet wanneer je het op de juiste manier aanpakt!
Neem nu de kavelruil. Dit landinrichtingsinstrument, de vrijwillige variant en het 'kleine broertje' van de dwingende ruil- of herverkaveling, geniet in de (agrarische) praktijk grote bekendheid en populariteit. Menig agrariër zal er zelf, direct of indrect, wel eens mee te maken hebben gehad. Een wetenschappelijk onderzoek, uitmondend in een proefschrift over de kavelruil, ontbrak tot nu toe echter. Maar daar komt binnenkort verandering in. Op 10 juli a.s. verdedigt Jeroen Rheinfeld van Countus accountants-adviseurs zijn proefschrift 'Kavelruil, civiel en fiscaal: waar lopen de grenzen?', het (voorlopige) eindpunt van een 3,5 jaar durend juridisch onderzoek naar de kavelruil, uitgevoerd met volledige medewerking van en ondersteuning door Countus.

Onderzoeksresultaten

De belangrijkste onderzoeksresultaten voor de praktijk op een rij:
  • De kavelruil is tot nu toe enigszins onderbelicht geweest. De praktijk zou, nog meer dan nu het geval is, gebruik moeten maken van (de voordelen van) de kavelruil. Wie wil er nu immers niet vrij van overdrachtsbelasting (ook voor de bedrijfsgebouwen!) en vaak ook met een provinciale subsidie voor de notaris- en kadasterkosten onroerende zaken ruilen, waardoor de agrarische bedrijfsvoering (verkaveling) verbetert?
  • De subsidiëring van kavelruil moet terug op rijksniveau. Eén uitvoerder en één regeling voor subsidiëring. Nu is de subsidie een provinciale aangelegenheid. Elke provincie hanteert eigen regels, verschillende subsidieverordeningen en behandelingstermijnen. Dat moet niet.
  • Op het gebied van de vrijstelling van overdrachtsbelasting is er een hele grote vrijheid: zodra een kavelruil 'getalsmatig' aan de eisen voldoet, heb je de fiscale vrijstelling ook binnen. De praktijk (ook de notarissen en makelaars) realiseert zich dat onvoldoende.
  • De regeling van de kavelruil moet op onderdelen worden verduidelijkt en verbeterd. De praktijk ondervindt echter weinig hinder van de verschillende 'juridische schoonheidsfoutjes'.
Het proefschrift biedt de praktijk een compleet, overzichtelijk en actueel handboek met betrekking tot de kavelruil. Makelaars, taxateurs, notarissen, maar zeker ook de agrariërs, kunnen in het boek de civielrechtelijke, fiscale en provinciale grenzen van het landinrichtingsinstrument ontdekken, waardoor zij in de praktijk de kavelruil op een goede en verantwoorde wijze kunnen inzetten.
 

Bron: Countus

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

Dossiers: Agro

1

Gerelateerde artikelen