Countus publiceert een interview met de heer H. Kompagnie, belastingadviseur Countus en de heer H.F. Swienink, Relatiebeheerder HT Belastingdienst/kantoor Zwolle vanwege het feit dat Countus als belastingplichtige recent een convenant heeft gesloten om onder Horizontaal Toezicht (HT) aangiften te doen.

 

Lees onderstaand het interview Horizontaal Toezicht met de heer  H. Kompagnie, belastingadviseur Countus en de heer H.F. Swienink, Relatiebeheerder HT Belastingdienst/kantoor Zwolle.

Interview wordt gehouden vanwege het feit dat Countus als belastingplichtige recent een convenant heeft gesloten om onder Horizontaal Toezicht (HT) aangiften te doen.

Waarom heeft Countus een convenant gesloten om onder HT te vallen?

(Kompagnie) Dat is duidelijk: Voorkomen dat vragen en problemen ontstaan over de aangifte van enkele jaren geleden. Wij willen net als andere ondernemers snel duidelijkheid als het gaat over de belastingverplichtingen. Onlangs hadden wij zo'n punt toen de BTW op 1 oktober vorig jaar werd verhoogd van 19% naar 21%. De post onderhanden werk is behoorlijk groot. Het was voor ons van groot belang om zekerheid te krijgen over de wijze waarop wij de tariefwijziging in de facturering mochten behandelen. Die duidelijkheid is er snel gekomen. Wij hebben nu zelf ondervonden hoe een klant het ervaart als hij door de belastingdienst snel wordt geholpen, zodat hij verder kan met ondernemen.

Hoe staat Countus nu in het project HT bij haar klanten? 

(Kompagnie) Het aantal klanten dat onder HT aangifte doet groeit nog steeds..Countus is een grote organisatie met duizenden klanten. Voordat wij HT breed zouden inzetten hebben vier vestigingen een pilot gedaan. Wij mogen wel zeggen dat de evaluatie hiervan positief was. Indien wij in een dossier zien dat de Belastingdienst mogelijk een andere visie kan hebben, leggen wij dit voor. Zo heeft onze klant in een vroeg stadium duidelijkheid. Onze positie als fiscaal adviseur wordt hierbij niet aangetast.

U komt uit de controlesfeer en bent nu al enkele jaren betrokken bij het project HT. Hoe heeft u dit ervaren en zijn er belangrijke verschillen?

(Swienink) Ik zit inderdaad ongeveer twee jaar in dit project. Het uitgangspunt bij HT is gebaseerd op begrip voor elkaar, transparantie en wederzijds vertrouwen. Er wordt gewerkt met één aanspreekpunt waarbij de doelstelling is problemen makkelijker bespreekbaar te maken. Wij houden ook controle op de doorlooptijd van de beantwoording van vragen. Bij HT ga je ervan uit dat datgene wat gepresenteerd wordt correct is.
Vanuit de controle heb je een andere invalshoek. Je bent pas overtuigd als je zelf de feiten en cijfers hebt beoordeeld.


Welke veranderingen hebben als gevolg van HT binnen de belastingdienst plaatsgevonden?

(Swienink) Wij werken met virtuele teams. Er zijn speciaal mensen vrijgemaakt voor dit project. De omwenteling zit in feite in het uitgangspunt dat de aangifte kwalitatief goed is en dus minder controle nodig heeft. Dit komt de snelheid van afhandeling ten goede.

Is HT goedkoper voor de klant?

(Kompagnie) Horizontaal toezicht is niet duurder en kan hoge kosten achteraf voorkomen.  Bij het vooroverleg betreft het vaak discussies of vragen die meer klanten aangaan, door dat gezamenlijk aan te pakken worden die kosten zoveel mogelijk gedeeld. Verder staan we open voor overleg met de belastingdienst over ons werkproces, ook dit voorkomt dat er achteraf discussies ontstaan.

Professor Stevens heeft onlangs een rapport uitgebracht waarin hij HT evalueert. Heeft dit de visie op HT nog veranderd? Professor Stevens gebruikte de stelling: Soepel waar het kan en streng waar het moet.

(Swienink) Als handhavingsmethode is HT goed te noemen. In die zin zijn wij met elkaar goed bezig. Stevens heeft wel duidelijk gemaakt dat HT niet kan bestaan zonder ons verticaal toezicht (het controleren en beboeten). Het is van belang dit laatste toezicht zichtbaarder te maken. Als voorbeeld hiervoor het volgende:  in 2012 is besloten rijscholen meer aandacht te geven. Dit is door de media opgepikt en door de bekendheid hiervan zijn er al veel reacties vanuit deze branche gekomen. Voor iedereen is dan duidelijk dat er naast horizontaal toezicht ook op andere manieren gekeken wordt of ieder zich wel aan zijn belastingverplichtingen houdt.

Hoe kijkt Countus aan tegen het rapport van professor Stevens?

Van belang is dat de klant zelf een keuze kan maken welk handhavingsregime hij toegepast wil zien. Wij bevelen het horizontaal toezicht van harte aan en merken dat klanten liever voor overleg kiezen dan de confrontatie zoeken.

Kunnen we tot de conclusie komen dat HT geen hype is?

Kompagnie beaamt dit en voegt er aan toe: HT is gebaseerd op vertrouwen. De klanten, Countus en de Belastingdienst hebben dat vertrouwen naar elkaar uitgesproken en houden zich daaraan. De ervaringen tot nu toe zijn zeker positief te noemen. De klant weet vroegtijdig waar hij aan toe is. Zoals in elk proces van wijziging moet wellicht op bepaalde punten nog enige bijstelling plaatsvinden.

Bron: Countus

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Kantoren

2

Gerelateerde artikelen