Recente maatregelen van het Amerikaanse ministerie van Financiën om tax inversions tegen te gaan laten de achterliggende reden ervan grotendeels onaangetast: de potentiële fiscale voordelen blijven bestaan en zijn onveranderd groot.
Een wijziging van de vestigingsplaats van de moedermaatschappij betekent nog steeds dat de gemiddelde belastingdruk op gerepatrieerde dividenden van een multinational zo'n 10 procentpunten lager is dan voorheen. Dit geldt voor de huidige en toekomstige buitenlandse winsten van Amerikaanse bedrijven. Tax inversion is een voorbeeld van het schuiven met winsten door multinationals die leidt tot uitholling van de grondslagen van de vennootschapsbelasting; geen uniek Amerikaans probleem maar een wereldwijde zorg die hoog op de internationale agenda staat, getuige ook het BEPS–initiatief van de G20 en de OESO.
 
Potential benefits of tax inversion remain (huge): with the model and full country ranking 

Bron: CPB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Internationaal belastingrecht

0

Gerelateerde artikelen