Het kabinet is van plan om het kansspelbeleid de komende jaren te wijzigen. Vooruitlopend op de komende beleidsveranderingen heeft de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (VenJ) het Centraal Planbureau gevraagd om nu vast na te denken over de opzet van een evaluatie van het nieuwe beleid.
De vragen van VenJ aan het CPB zijn:
 
1. Hoe kunnen de effecten gemeten worden van modernisering van het kansspelbeleid op:
 
Substitutie tussen kansspelen op afstand en landgebonden kansspelen;
Substitutie van illegaal naar vergund aanbod van kansspelen op afstand (‘kanalisatie');
Kansspelverslaving
2. Hoe kunnen de effecten gemeten worden van het gedifferentieerde kansspelbelastingtarief op substitutie en kanalisatie?
 
3. Wat is er nodig om deze effecten te kunnen meten?
 
Link naar Voorstel evaluatie kansspelbeleid
 

Bron: CPB

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Kansspelbelasting

0

Gerelateerde artikelen