In een uitspraak van 13 februari jongstleden heeft de Centrale Raad van Beroep (CRvB) beslist welke criteria gelden voor vrijstelling van het griffierecht in het bestuursrecht. Deze criteria kunnen bij toekomstige beroepen op betalingsonmacht worden gehanteerd. De CRvB is de hoogste rechter op het gebied van het sociale bestuursrecht, het burgerlijke en militaire ambtenarenrecht en delen van het pensioenrecht.

Criteria

Bij onvoldoende financiële draagkracht kan vrijstelling van het griffierecht in het bestuursrecht worden verleend. Iemand die vrijstelling van het griffierecht wil moet aannemelijk maken dat zijn maandelijkse netto-inkomen lager is dan 90 procent van de geldende (maximale) bijstandsnorm voor alleenstaanden. Daarnaast mag hij ook niet beschikken over een vermogen waaruit het griffierecht kan worden betaald. Het inkomen en vermogen van een eventuele fiscale partner moet worden opgeteld bij dat van de rechtszoekende. De gezinssamenstelling van de rechtszoekende is niet van belang. Tot slot moet degene die vrijstelling wil, dit uiterlijk voor het einde van de betalingstermijn verzoeken.
 
CRvB
 
 

Bron: de Rechtspraak

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

0

Gerelateerde artikelen