Gerechtsdeurwaarders gingen vorig jaar ongeveer even vaak langs de deuren voor het uitdelen van dagvaardingen of beslagleggingen als een jaar eerder. In voorgaande jaren was er juist sprake van een dalende trend. De stabilisering is vooral een correctie op de coronaperiode, aldus de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG).

De steunmaatregelen tijdens de coronaperiode zorgden ervoor dat minder bedrijven destijds omvielen en ook meer mensen hun baan behielden. Inmiddels zijn de meeste van die steunmaatregelen afgebouwd. Ook worden uitgestelde vorderingen weer opgepakt. De beroepsorganisatie verwacht daarom dat gerechtsdeurwaarders dit jaar vaker langs de deuren gaan.

Deurwaarders verrichtten in 2023 ruim 1,5 miljoen zogeheten "ambtshandelingen", zoals beslagleggingen en dagvaardingen.

De KBvG merkt bovendien op dat er de laatste tijd vaker dossiers op de plank blijven liggen en niet naar de rechter gaan. Dat heeft te maken met een bepaalde toetsing die rechters doen om te controleren of er geen onredelijke voorwaarden zijn bij de vorderingen. Nederlandse rechters passen de Europese regelgeving hiervoor relatief strikt toe, volgens de beroepsorganisatie.

Dossiers die daarom mogelijk niet door die toetsing komen, worden nu vaak niet eens voorgelegd, signaleert de KBvG. "Natuurlijk moeten leveranciers redelijke voorwaarden stellen en burgers goed voorlichten over hun voorwaarden", zegt KBvG-voorzitter Chris Bakhuis-van Kesteren. "Maar als je iets koopt en geleverd hebt gekregen, moet je daar natuurlijk uiteindelijk wel gewoon voor betalen."

Gerechtsdeurwaarders hebben een belangrijke taak en zijn daarin succesvol, volgens Bakhuis-van Kesteren. "Dat is belangrijk voor ondernemers: zij moeten erop kunnen rekenen dat ze worden betaald voor diensten en goederen die ze leveren." Als dat niet gebeurd is heeft dat gevolgen voor een ondernemer, legt de voorzitter uit. "Die kan zomaar zelf in financiële problemen komen, of zich genoodzaakt zien om medewerkers te ontslaan."

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Invordering, Insolventierecht

124

Gerelateerde artikelen