Om hun liquiditeitspositie tijdens de coronacrisis te verbeteren, kunnen ondernemers in de vennootschapsbelasting onder voorwaarden een coronareserve vormen. Zij hebben zo de mogelijkheid een verwacht coronagerelateerd verlies over 2020 al eerder te verrekenen met 2019 dan wanneer het normale verliesverrekeningssysteem zou worden gevolgd.

Over deze coronareserve is nu een thema beschikbaar op de Navigator.

Het vormen van een coronareserve kan gevolgen hebben voor andere regelingen in de vennootschapsbelasting. De staatssecretaris heeft laten weten hier geen flankerende maatregelen voor te treffen. Het is dus verstandig een nadere fiscale analyse te maken van een eventuele samenloop met andere regelingen, temeer omdat een eventuele dotatie aan de coronareserve facultatief is.

Lees er meer over in het nieuwe thema. Een compleet overzicht van alle thema's staat in een speciale pagina op TaxLive.

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Dossiers: Corona

Rubriek: Vennootschapsbelasting

Carrousel: Carrousel

  318
Gerelateerde artikelen