Foto: Gajan Paramanathan, inspecteur loonheffingen Belastingdienst

Wat zijn de belangrijkste veranderingen van het Belastingplan 2022? Díe vraag staat van 6 tot en met 10 december centraal tijdens de Intermediairdagen (IMD) van de Belastingdienst. Gajan Paramanathan is inspecteur loonheffingen bij de Belastingdienst en verzorgt één van de veertien kennissessies voor fiscaal dienstverleners en salarisprofessionals. Hij vertelt meer.

Tijdens de IMD ga je het hebben over loonheffingen. Wat heb je in petto voor fiscaal dienstverleners?
Gajan: "Omdat het thema loonheffingen zo omvangrijk is, geven mijn collega’s en ik hierover drie verschillende sessies tijdens de IMD. De eerste twee sessies gaan in op actualiteiten in loon- en premieheffing. De derde sessie gaat over de inkomstenverhouding.”

Te beginnen met sessie één. Wat is de grootste verandering waarmee fiscaal dienstverleners te maken krijgen?
"Door de coronacrisis werken veel mensen thuis. Veel werkgevers willen hun werknemers een vergoeding geven voor de extra kosten, die zij maken door het thuiswerken. Daarom wordt in het Belastingplan 2022 geregeld dat vanaf 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding mogelijk is. Deze is maximaal 2 euro per thuisgewerkte dag. Dit bedrag kwam tot stand op basis van onderzoek van het Nibud. Tijdens de sessie leggen we uit wanneer een werkgever een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding mag geven. Denk aan situaties waarbij een werknemer in de ochtend thuiswerkt en in de middag op kantoor. Daarnaast bespreken we de arbovrijstelling, die in de eindejaarsregeling wordt opgenomen. Ook hebben we het over de versoepeling van de onbelaste vergoeding voor ICT gerelateerde middelen, zoals een internetabonnement."

Wat kunnen fiscaal dienstverleners verwachten van de sessie over actualiteiten in de premieheffing?
"In deze sessie staan we onder meer stil bij de nieuwe premiedifferentiatie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof). Vanaf 1 januari 2022 gaan kleine werkgevers een lager premiepercentage betalen voor het Aof dan de overige werkgevers. Hierdoor moeten kleine werkgevers de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte van werknemers als minder zwaar gaan ervaren. Verder gaan we in op de herzieningsgronden en op de meest recente ontwikkelingen binnen de premiedifferentiatie WW. Hierbij komt ook het onderzoek ‘Mogelijkheden om flexibiliteit te realiseren binnen de lage WW-premie’ dat onlangs is aangeboden aan de Eerste en Tweede Kamer aan bod. Dit onderzoek leidde tot een gewijzigd standpunt. Dat lichten we in deze presentatie graag toe."

Zelf ga je het hebben over inkomstenverhouding. Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten?
"Werkgevers leveren in de loonaangifte gegevens van hun werknemers aan. Vanaf 1 januari 2024 komt er nieuwe wetgeving voor de inkomstenverhouding. Dit betekent dat werkgevers werknemers in meer situaties in een nieuwe inkomstenverhouding in de loonaangifte moeten opnemen. Bijvoorbeeld als de arbeidsovereenkomst met een werknemer wordt verlengd. Of wanneer een werknemer naast loon van zijn werkgever een WAO- of WIA-uitkering ontvangt van het UWV. Dit heeft gevolgen voor de salarisadministratie van werkgevers. Tijdens de sessie ga ik daar dieper op in."

De sessie is dus ook interessant voor salarisprofessionals?
"Zeker, zij hebben vaak het beste zicht op wat deze wijziging betekent voor de HR- en salarisadministratie. Het is belangrijk om daar tijdig voorbereidingen voor te treffen."

Tot slot: waarom mag je als fiscaal dienstverlener en salarisprofessional de IMD niet missen?
"De IMD zijn een uitgelezen kans om je voor te bereiden op de belangrijkste belastingwijzigingen van komend jaar én de jaren daarna. Zo ben je volledig up-to-date en kun jij jouw klanten optimaal helpen en adviseren."

Meer informatie en inschrijven
De online IMD vinden plaats van 6 tot en met 10 december. Wilt u meer weten over de IMD, het programma of inschrijven? Registreer u dan via het Forum Fiscaal Dienstverleners of Forum Salaris en meld u aan. Om deel te nemen moet u lid zijn van één van deze fora.

In opdracht van de Rijksoverheid.

Bron: Belastingdienst (Advertorial)

Informatiesoort: Nieuws, Advertorials

Rubriek: Belastingrecht algemeen

10

Gerelateerde artikelen