De Tweede Kamer maakt zich grote zorgen over de stagnerende woningbouw, terwijl de woningnood nog steeds heel groot is. In het debat met woonminister Hugo de Jonge deden Kamerleden van links tot rechts voorstellen die de woningbouw moeten stimuleren. Die kosten echter vrijwel allemaal tijd, en besluiten over ingrijpende en dure maatregelen moeten aan de formatietafel worden genomen, waarschuwde demissionair minister De Jonge.

D66 en de SP vinden dat de leegstand hard moet worden aangepakt, via de invoering van een belasting op leegstand. "Het beter benutten van bestaande gebouwen is een snelle oplossing voor de woningnood", zei D66-Kamerlid Jan Paternotte. Zo'n belasting is volgens hem "een prikkel om sneller te verbouwen". Een eerdere poging om een belasting op leegstand in te voeren, is in de Kamer gesneuveld. Sandra Beckerman (SP) hoopt dat er dit keer wel voldoende steun voor is.

Vooral PVV, VVD en NSC maken zich zorgen over grote investeerders die de woningmarkt al tijden links laten liggen. De overdrachtsbelasting van meer dan 10 procent is een "struikelblok" voor pensioenfondsen, zei PVV-Kamerlid Barry Madlener. Ook De Jonge erkent dat die belasting "de grootste graat in de keel van beleggers" is.

Er komt een evaluatie van die belasting met voorstellen om hem aan te passen. Het is aan een nieuw kabinet om daar een besluit over te nemen, zei De Jonge.

De ChristenUnie en de SP willen de winstbelasting afschaffen die woningcorporaties nu moeten betalen. Woningcorporaties moeten zo veel mogelijk kunnen bouwen en dus zo veel mogelijk investeringsruimte hebben, betoogden de Kamerleden van beide fracties. De SP wil ook de vennootschapsbelasting voor corporaties schrappen. Het schrappen van beide belastingen kost volgens De Jonge 1,5 miljard euro. "Die keuze is echt voor aan de formatietafel."

Een Kamermeerderheid is voor de invoering van een zogenoemde planbatenheffing voor grondeigenaren, zo werd tijdens het debat duidelijk. Ook dat is volgens de Kamer een mogelijkheid om de woningbouw te stimuleren. Het is een belasting op de stijgende grondwaarde als de bestemming van grond wijzigt, van bijvoorbeeld een agrarische naar een woonbestemming. De Kamer verwacht dat de grondprijzen hierdoor omlaaggaan en dat grondspeculatie wordt tegengegaan.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

478

Gerelateerde artikelen