De bestuurders van de Rechtspraak nemen op 28 september een definitief besluit over het Meerjarenplan (MJP). Dat hebben de presidenten en de Raad voor de rechtspraak vanmorgen besloten.
De periode tot 28 september wordt gebruikt om in gesprek te gaan met de bestuurders van de gemeenten waar het aanbod van rechtszaken wordt verminderd. Dit betreft Alkmaar, Almelo, Assen, Dordrecht, Lelystad, Maastricht en Zutphen. Daarnaast gaan de Rechtspraakbestuurders ook praten met de vakbonden (waaronder de NVvR) en de medezeggenschapsorganen.

Zorgen

De beslissing om de besluitvorming uit te stellen is genomen omdat uit personeelsbijeenkomsten en externe reacties is gebleken dat er zorgen zijn over de toegankelijkheid van rechtspraak. De meer gecompliceerde rechtszaken zouden volgens het MJP nog op 13 locaties in het land kunnen plaatsvinden. In totaal wordt er – nu en straks – op 32 locaties in het land recht gesproken.

Proces

Een tweede reden om pas op 28 september een beslissing te nemen, is dat er kritiek is geuit op het gevolgde proces. Het oorspronkelijke plan was vandaag (8 september) het MJP vast te stellen, nadat het concept-MJP op 31 augustus openbaar was gemaakt. ‘De zorgen over de toegankelijkheid van de rechter en de kritiek die is geuit op het proces, hebben ons ervan overtuigd dat we meer tijd moeten nemen voor interne en externe consultatie', zegt Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.

Uitgangspunten

De uitgangspunten van het MJP - investeren in mensen en kwaliteit, bezuinigen op huisvesting - blijven overeind staan, zegt Frits Bakker. De Rechtspraak blijft ook op het standpunt staan dat meer bezuinigen dan nu gebeurt, niet verantwoord is.
 
 

Bron: de Rechtspraak

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

1

Gerelateerde artikelen