De Belastingdienst stuurt werkgevers uiterlijk 31 juli de definitieve berekening van de tegemoetkoming(en) Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) en betaalt de tegemoetkoming(en) binnen 6 weken. Dat meldt het UWV.

De Wtl bestaat uit drie tegemoetkomingen voor werkgevers. De Wtl vervangt de premiekortingen arbeidsgehandicapte werknemer en oudere werknemer door het loonkostenvoordeel (LKV) voor deze groepen. Daarnaast bestaat de Wtl uit het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

De definitieve berekeningen volgen op de voorlopige die in maart jl. zijn verstuurd. Hierop kon de werkgever correctieberichten indienen maar deze termijn is inmiddels verstreken. Het is wel mogelijk om binnen 26 weken bezwaar te maken tegen de beschikking via het formulier 'Bezwaar Loonheffingen'.

Bron: UWV

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting, Salarisadministratie, Sociale zekerheid algemeen

98

Gerelateerde artikelen