Weinig golfbanen controleren hun WOZ-beschikking en gaan er vanuit dat de waarde van de onroerende zaken klopt. Dit is een gemiste kans, blijkt uit een publicatie van Deloitte en de Nederlandse Golf Federatie.

De WOZ- waardebepaling van onroerende zaken, zoals de baan en het clubhuis, is voor golfbanen van groot belang. De hoogte hiervan heeft direct invloed op lokale heffingen en bepaalt de belasting die uiteindelijk betaald dient te worden. Toch controleren weinig golfbanen hun WOZ-beschikking en gaan er vanuit dat de waarde van de onroerende zaken klopt. Een gemiste kans. 

Ondanks de dalende grondprijzen, zijn onroerendezaakbelastingen en watersysteemheffingen flink gestegen. De hoogte van deze heffingen is (geheel of gedeeltelijk) gebaseerd op de WOZ-waarde. Veel golfbanen realiseren zich niet dat de WOZ-waarde gebaseerd kan zijn op niet gerealiseerde en niet realistische gemeentelijke gronduitgifteprijzen.  
 
De meeste WOZ-beschikkingen zijn 28 februari jl. afgegeven. Golfbanen hebben vanaf dat moment zes  weken de tijd om in bezwaar te gaan tegen deze beschikking. Volgens Liesbeth Gramsbergen,  Director Tax bij Deloitte, nemen golfbanen te weinig de stap richting gemeenten. "Golfbanen laten zich afschrikken door de positie van gemeenten en zien op tegen het papierwerk wanneer zij in beroep gaan. De hoogte van de WOZ-waarde wordt door gemeenten, waterschappen en de Belastingdienst gebruikt bij de vaststelling van diverse belastingen. De WOZ-waarde is daarom erg belangrijk".

Publicatie

Deloitte en De Nederlandse Golf Federatie presenteerden tijdens de nationale NGF Themadag het handboek 'Wegwijs in WOZ en lokale heffingen voor golfbanen'.  Dit handboek biedt golfbanen inzicht in WOZ-beschikkingen en aanslagen, hoe de WOZ-waarde tot stand komen, hoe zij hierover een oordeel kunnen vormen en hoe hier tegen te ageren. 
 

Bron: Deloitte

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden, Kantoren

1

Gerelateerde artikelen