De Belastingdienst heeft eerder dit jaar nieuw beleid gemaakt rondom haar controleaanpak. Voor een juiste voorbereiding op een boekenonderzoek is enige kennis van de modellen die de Belastingdienst in haar controleaanpak (CAB) hanteert aan te bevelen. Zorg dat ook uw organisatie is voorbereid op de CAB.
Het aantal boekenonderzoeken zal in de komende periode naar verwachting met ruim 50 procent toenemen tot circa 42.000. De onderzoeken zullen met name door middel van zogenaamde steekproefcontroles worden uitgevoerd. Ook in geval van horizontaal toezicht kunnen organisatie die hieronder vallen mogelijk te maken krijgen met deze nieuwe controles. Wat deze controles precies omvatten is gepubliceerd in de leidraad 'Controleaanpak Belastingdienst' (CAB).

Kennis gewenst van CAB

De kans op een steekproefcontrole en de wijze waarop deze wordt uitgevoerd wordt deels bepaald door de voorinformatie die de Belastingdienst krijgt over de beheersing van de fiscale processen binnen de betreffende organisaties. Deze kans kan worden verkleind, waarbij ook andere factoren een rol spelen. Door zelf een "preventieve" steekproefcontrole uit te voeren en uw processen aantoonbaar te beheersen kunt u de kans op een controle door de Belastingdienst beperken of zelfs grotendeels uitsluiten. Enige kennis van de modellen die de Belastingdienst in haar controleaanpak (CAB) hanteert is daarom aan te bevelen. Zo weet u waar u in geval van een controle aan toe bent.

Webinar informatie CAB

Op woensdag 6 november en maandag 11 november vond het webinar rondom de nieuwe Controleaanpak van de Belastingdienst plaats. Tijdens het webinar ging Remko Geveke dieper in op wat de Nieuwe Controleaanpak van de Belastingdienst inhoudt en wat dit voor organisaties betekent. 
 
Bekijk het webinar en download de presentatie
 
 

Bron: Deloitte

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

7

Gerelateerde artikelen