Op 2 februari a.s. gaat staatssecretaris Van Rij van Fiscaliteit en Belastingdienst in debat met de Tweede Kamer over de uitwerking van verschillende oplossingsrichtingen naar aanleiding van het HR-arrest over de onrechtmatigheid van de box 3-heffing over de jaren 2017 en 2018. Twee dagen later, op 4 februari, zal hij de Tweede Kamer informeren over de contouren van de hersteloperatie rond de heffing.

Dat antwoordt Van Rij naar aanleiding van de talloze Kamervragen over het arrest. De meeste informatie in de antwoorden stond overigens al te lezen in de uitstelbrief van Van Rij van 24 januari jl. De vragen werden gesteld door Van Dijk (CDA), Idsinga (VVD), Omtzigt (Groep Omtzigt), Van der Lee (GroenLinks) en Hammelburg (D66).

Hieronder staan in aanvulling op de uitstelbrief enkele nieuwe zaken.

  • "Circa 68.000 belastingplichtigen hebben bezwaar gemaakt tegen de aanslagen inkomstenbelasting van 2017 en circa 50.000 tegen de aanslagen inkomstenbelasting van 2018. In totaal gaat het om ongeveer 120.000 bezwaarschriften. Voor de jaren 2019 en 2020 zijn circa 80.000 bezwaarschriften ontvangen van ongeveer 40.000 belastingplichtigen. De volledige reikwijdte van de groep burgers die in aanmerking komt voor rechtsherstel is op dit moment nog niet bepaald." (Antwoord op een vraag van Hammelburg.)
  • Van Rij stuurt binnen twee maanden een lijst met alle uitgebrachte adviezen (interne en externe adviezen, inclusief de landsadvocaat en ook interne notities) over box 3 vanaf 2010 naar de Tweede Kamer. (Antwoord op een vraag van Omtzigt.)
  • "Uitgangspunt is dat definitieve aanslagen 2022 in lijn met het arrest worden opgelegd." (Antwoord op een vraag van Omtzigt.)
  • Van Rij gaat (nog) geen rechtsherstel bieden voor de jaren 2013-2016 omdat het Europese Hof voor de Rechten van de Mens nog niet heeft geoordeeld over die jaren. (Antwoord op een vraag van Omtzigt, Van Dijk en Idsinga.)

Bron: Ministerie van Financiën

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

18

Gerelateerde artikelen