Mr.dr. M.B.A. (Diana) van Hout heeft voor haar dissertatie "Mens, maatschappij en mediation in het belastingrecht" de dissertatieprijs voor het beste Nederlandse fiscale proefschrift gewonnen. Dit is afgelopen week bekend gemaakt.
De dissertatieprijs is een door de Vereniging voor Belastingwetenschap ingestelde prijs voor het beste proefschrift gewijd aan een onderwerp dat een rechtstreeks en belangrijk verband houdt met het Nederlandse belastingrecht en dat in de afgelopen twee jaren aan een universiteit is verdedigd. 
 
"Samenvattend is de jury van oordeel dat Mevrouw Van Hout een mooi proefschrift heeft geschreven waarin een nieuw verschijnsel als mediation in het fiscale recht op wetenschappelijk verantwoorde wijze vanuit diverse invalshoeken is bestudeerd. Daarmee komt haar de dissertatieprijs 2012/2013 toe."  (uit: Juryrapport dissertatieprijs 2014) 
 
Diana van Hout is docent/onderzoeker bij het Fiscaal Instituut van Tilburg University.
 

Bron: Tilburg University

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

2

Gerelateerde artikelen