De Belastingdienst verzoekt ondernemers om wijziging van hun rekeningnummers digitaal door te geven.

Het formulier 'Wijzigen rekeningnummer ondernemer' kan worden gebruikt om een rekeningnummer door te geven voor teruggaven op het beveiligde gedeelte van de Belastindienstsite. Dit formulier geldt voor de btw, loonheffingen, motorrijtuigenbelastingen en overige belastingen (vennootschapsbelasting, eurovignet, verontreinigingsheffing rijkswateren).

Dit formulier kan niet worden gebruikt voor de teruggaaf Inkomstenbelasting, toeslagen en de teruggaaf bijdrage Zorgverzekeringwet (Zvw). Gebruik hiervoor de websites Mijn Belastingdienst of Mijn toeslagen.

Het formulier 'Wijzigen rekeningnummer ondernemers' staat onder 'Overige formulieren' op het beveiligde gedeelte van de Belastindienstsite nadat de ondernemer is ingelogd.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

92

Gerelateerde artikelen