Belastingadviseurs die een doorlopende machtiging hebben van hun klanten voor digitale berichten van de Belastingdienst, worden ook voor 2023 gemachtigd. Dat meldt de Belastingdienst. De machtiging geldt voor belastingaanslagen, toeslagen en de VIA-gegevens.

In principe beperkt een machtiging voor digitale berichten zich tot 1 klant over 1 soort belasting en 1 aangiftejaar. De klant beslist dus voor elke soort belasting en per aangiftejaar of hij akkoord gaat met de registratie van uw machtiging.

Sinds 1 september 2021 kunnen klanten ook besluiten om hun belastingadviseur een doorlopende machtiging te verlenen. De spelregels van de doorlopende machtiging staan op de website van de Belastingdienst. Met een doorlopende machtiging krijgt de belastingadviseur via Digipoort automatisch het volgende toegestuurd:

  • Serviceberichten Aanslag (SBA). Belastingadviseurs die geen doorlopende machtiging hebben maar wel op 2 augustus een actieve machtiging hebben voor SBA 2022 via een registratie bij Logius, krijgen onder voorwaarden automatisch een nieuwe machtiging voor 2023.
  • Serviceberichten toeslagen (SBT). Belastingadviseurs die nog geen actieve doorlopende machtiging voor toeslagen hebben, kunnen de machtiging zelf aanvragen via hun software.
  • Gegevens voor de vooraf ingevulde aangifte (VIA). De machtiging voor VIA 2022 wordt vanzelf actief, als de doorlopende machtiging voor inkomstenbelasting op 2 december 2022 actief is.

In juli 2022 zijn, via doorlopende machtigingen inkomstenbelasting, 1,6 miljoen machtigingen voor SBA IB uitgebreid naar 2023. Voor de SBA omzetbelasting is dat 160.000 registraties, voor SBA VpB 320.000 registraties en voor SBT 790.000 registraties.

De Belastingdienst verwacht in augustus 2022 950.000 machtigingen voor de SBA IB, 230.000 machtigingen voor de SBA OB en 380.000 machtigingen voor SBA Vpb uit te breiden naar 2023. Ondertussen zijn ruim 2,6 miljoen doorlopende machtigingen voor de inkomstenbelasting aangevraagd. Daarvan hebben 1,6 miljoen de status 'actief' bereikt.

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

18

Gerelateerde artikelen