De Hoge Raad heeft op 6 juni 2024 geoordeeld dat de Wet rechtsherstel box 3 nog steeds discriminerend is als het forfaitaire rendement hoger is dan het werkelijke rendement en dat de Overbruggingswet box 3 het verdragsrechtelijke discriminatieverbod en het eigendomsrecht schendt als het forfaitaire rendement hoger is dan het werkelijke rendement. In verband hiermee is het Dossier Box 3 geactualiseerd.

De Hoge Raad bepaalt dat rechtsherstel moet worden geboden door de belastingaanslag zo ver te verminderen dat in box 3 alleen nog belasting wordt geheven over het werkelijke rendement. De Hoge Raad geeft ook aanwijzingen over de wijze waarop dit werkelijke rendement kan worden vastgesteld.

In een reactie op de arresten van 6 juni 2024 laat de staatssecretaris van Rij weten dat hij de arresten en de gevolgen hiervan gaat bestuderen en in kaart brengen. Hij verwacht dat daarvoor acht weken nodig is. De verdere politieke besluitvorming hierover is aan het volgende kabinet.

Hij geeft verder aan dat belastingplichtigen nog niets hoeven te doen en dat zij worden geïnformeerd zodra meer duidelijk is.

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot bijwerkingen van de volgende onderdelen in het dossier:

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

7320

Gerelateerde artikelen