Vanwege onder meer nieuwe jurisprudentie, goedkeuring van het belastingpakket 2024 door de Tweede Kamer en nieuwe ontwikkelingen in de massaalbezwaarplusprocedure is het Dossier Box 3 bijgewerkt.

Het gaat om het volgende:

  • Een amendement waarin het tarief in box 3 met ingang van 2024 verhoogd wordt naar 36% (zie 5. Overige wijzigingen box 3 met ingang van 2023 van de dossierpagina Overbruggingswetgeving).

  • Het gewijzigde besluit met een goedkeuring voor belastingschulden waarvoor niet tijdig een voorlopige aanslag is opgelegd (zie 3. Berekening rendement box 3 vanaf 2023 van de dossierpagina Overbruggingswetgeving).

  • Het forfaitaire rendementspercentage voor 2024 voor de overige bezittingen (6,04%) toegevoegd (zie 3. Berekening rendement box 3 vanaf 2023 van de dossierpagina Overbruggingswetgeving).

  • Twee hofuitspraken en een rechtbankuitspraak toegevoegd waarin de rechters aansluiten bij het werkelijk behaalde rendement zonder rekening te houden met ongerealiseerde vermogenswinsten- of verliezen (zie 6. Aandachtspunten van de dossierpagina Overbruggingswetgeving en 9. Lopende procedures van de dossierpagina Rechtsherstel).

  • Selectie van vier proefprocedures in de massaalbezwaarplusprocedure voor de niet-bezwaarmakers (zie 5. Niet-bezwaarmakers van de dossierpagina Rechtsherstel).

  • Toegevoegd uit de nota naar aanleiding van het verslag dat het kabinet het lidmaatschapsrecht in een vereniging van eigenaars (VvE) en het aandeel in geld op een derdengeldenrekening van een notaris of een gerechtsdeurwaarder in jaren vóór 2023 niet wil onderbrengen in de categorie banktegoeden in plaats van in de categorie overige bezittingen (zie 9. Lopende procedures, onderdeel Hof Arnhem-Leeuwarden, ECLI:NL:GHARL:2023:139 van de dossierpagina Rechtsherstel).

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Box 3

Focus: Focus

2742

Gerelateerde artikelen