Op 12 oktober 2022 verschenen diverse voortgangsnota's rond het belastingpakket 2023 dat op Prinsjesdag 2022 bekend werd gemaakt. De dossierpagina over de overbruggingswetgeving tot 2026 is aangepast naar aanleiding van deze nota's.

Het gaat om de nota's naar aanleiding van het verslag bij het Belastingplan 2023, bij de Wet rechtsherstel box 3 en bij de Overbruggingswet box 3.

Daaruit ontlenen wij dat het kabinet niet van plan is om eigenaren met vastgoed die dit willen overdragen naar hun eigen bv tegemoet te komen, ook niet met een tijdelijke vrijstelling in de overdrachtsbelasting.

Verder is de vrijstelling voor groen beleggen in 2023 bekendgemaakt. De staatssecretaris geeft aan wat binnen de regeling voor de leegwaarderatio verstaan moet worden onder een contract van maximaal twee jaar en wat onder een gelieerde partij. De staatssecretaris wijst tevens op de mogelijkheid om tegenbewijs te leveren door een beroep op een arrest van de Hoge Raad van 3 april 2015.

In verband met deze nieuwe informatie is de dossierpagina Overbruggingswetgeving geüpdatet (onderdelen 1, 2 en 5).

Bron: Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2022, Box 3

11

Gerelateerde artikelen