In de periode 2011 tot en met 2014 is aan Nederlandse champignontelers voor drie miljoen euro aan belastingaanslagen en fiscale boetes opgelegd.

Dat meldt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De aanslagen en boetes vormen een onderdeel van de aanpak van het Interventieteam Champignons van de Inspectie SZW, Belastingdienst,  UWV, SVB, Politie en gemeenten. Gezien de hoeveelheid overtredingen in de champgignonsector werd in 2010 besloten om in de periode 2011 tot en met 2014 te gaan werken met een interventieteam. Uit bevindingen en signalen bleek dat veel bedrijven in de champignonsector zich niet altijd aan de wet hielden. In de meeste bedrijven wordt handmatig geoogst. Dat is arbeidsintensief, waardoor vaak goedkope arbeidskrachten worden ingezet om goedkoop te produceren.

De Belastingdienst heeft aan vrijwel alle 100 (bedrijfs)bezoeken en inspecties van het Interventieteam meegewerkt. Er zijn 33 boekenonderzoeken opgestart bij telers en uitleners
van arbeidskrachten. Daarvan zijn er 24 al afgerond met als resultaat diverse belastingaanslagen (€ 3,1 miljoen). Het zwaartepunt ligt op loonheffingen, maar ook omzetbelasting, inkomensheffing en vennootschapsbelasting komen voor.
 

 

 

 

Bron: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

0

Gerelateerde artikelen