Werkgevers kunnen de studiekosten van kinderen van werknemers vergoeden. Dat kan de werkgever onder andere doen door in Nederland wonende kinderen zelfstandig een studietoelage toe te kennen. De Belastingdienst geeft een toelichting op de informatie die eerder in de vierde Nieuwsbrief loonheffingen stond.

Kent een werkgever het kind van zijn werknemer zelfstandig een studietoelage toe, dan behandelt de Belastingdienst dit als inkomen. Op dit inkomen moet de werkgever op de gebruikelijke manier loonbelasting/premie volksverzekeringen inhouden volgens de groene tabel.

Is de studietoelage van het kind niet hoger dan € 6.759 en laat de student bij de werkgever de loonheffingskorting toepassen, dan hoeft de werkgever géén loonbelasting/premie volksverzekeringen in te houden.

In de loop van het jaar voegt de Belastingdienst nog informatie toe aan het 'Handboek Loonheffingen 2019' over het geven van een belastingvrije studietoelage aan kinderen van werknemers. Het gaat om de volgende toevoegingen:

  • de bestaande dienstbetrekking van de ouder kan leiden tot een dienstbetrekking voor het kind. Dat betekent dat het kind door de studietoelage op de loonlijst van de werkgever komt. (paragraaf 1.1)
  • een voorbeeld van een vergoeding voor het studiegeld die als eindheffingsloon kan worden aangewezen (paragaaf 4.2)
  • bij een eenmalige studietoelage aan het kind van de werknemer hoeft de werkgever geen bijdrage Zvw in te houden (paragraaf 6.2.2)
  • de groene loonbelastingtabel is van toepassing bij een studietoelage aan het kind van de werknemer (paragraaf 7.3.3)
  • een voorbeeld van een studiefonds van de werkgever voor studerende kinderen van werknemers (paragraaf 19.2.2)

Bron: Belastingdienst

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

  583
Gerelateerde artikelen