Een echtpaar gaat scheiden. De man stelt zelf een echtscheidingsconvenant op. Daarin is niets bepaald over de verdeling van verzekeringspolissen. Rechtbank Den Haag oordeelt dat de polissen bij de echtscheiding aan de man zijn toebedeeld.

De zaak (Rechtbank Den Haag 1 oktober 2014, nr. ECLI:NL:RBDHA:2014:11999) verloopt als volgt. Man en vrouw gaan van echt scheiden. De echtgenoten zijn in gemeenschap van goederen gehuwd. Er is een echtscheidingsconvenant opgesteld zonder juridische bijstand. Uit het convenant blijkt dat partijen het volgende zijn overeengekomen:

  • Geen pensioenverevening
  • Geen alimentatie
  • De vrouw krijgt de woning

Voor de rechtbank zijn de verzekeringspolissen in geding. De vrouw stelt dat deze onverdeeld zijn gebleven (vergeten vermogensbestanddeel). De man stelt dat de verzekeringen bij de echtscheiding aan hem zijn toebedeeld. In het convenant is niets bepaald over de polissen.

De rechtbank acht het aannemelijk dat partijen hebben beoogd te komen tot een gelijke verdeling: ieder de helft. Vanwege de overbedeling van de vrouw – zij krijgt immers al de woning – is het waarschijnlijk dat partijen bedoeld hebben de polissen aan de man toe te bedelen. De rechtbank stelt de man in het gelijk. De verzekeringen zijn van hem.

Belang voor de praktijk

Het opstellen van een goed convenant is bepaald geen sinecure. De man komt hier met de schrik vrij. Voor hem pakt de uitspraak van de rechtbank goed uit. Maar het had heel anders kunnen aflopen. Het echtscheidingsconvenant is erg amateuristisch (door de man zelf) opgesteld. Als dit is gedaan om op de kosten van een deskundige te besparen is dat verkeerde zuinigheid geweest. Natuurlijk kost een advocaat of mediator geld, maar je zult dan na echtscheiding – naar mag worden aangenomen – minder snel discussie krijgen over de verdeling.

Het kabinet is voornemens scheiden zonder tussenkomst van een rechter mogelijk te maken. Een wetsvoorstel daartoe is in de maak. Voordat de regering het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer indient, is eerst de Raad van State om advies gevraagd. De Raad van State vindt het verstandig te zorgen voor waarborgen ter bescherming van kwetsbare echtgenoten. De precieze inhoud van het wetsvoorstel is nog niet bekend. Pas na verwerking van het advies van de Raad van State maakt de regering het wetsvoorstel openbaar.

De Raad voor de rechtspraak wees in een eerder advies op de risico's van het wetsvoorstel. Toen werd onder andere gesteld dat de nieuwe manier van scheiden lang niet altijd sneller en goedkoper zal zijn voor de burger.
 

 

Bron: Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nationale Nederlanden

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Huwelijksvermogensrecht

1

Gerelateerde artikelen