Alle informatie over gevangenisstraffen, boetes en andere strafrechtelijke beslissingen wordt voortaan verzameld in één centrale administratie: het Administratie- en Informatie Centrum voor de Executieketen (AICE). Maandag 13 januari werd het AICE in Leeuwarden geopend door staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie. De Raad voor de rechtspraak is positief over de oprichting van het centrum.

Alle informatie

Het AICE zorgt ervoor dat strafrechtelijke beslissingen terechtkomen bij de instantie die de strafrechtelijke beslissing gaat uitvoeren, zoals de gevangenis of de reclassering. Ook houdt het AICE de administratie bij over de straffen en de uitvoering daarvan. Alle informatie rondom het uitvoeren van strafrechtelijke beslissingen wordt gecentraliseerd bij één organisatie. Zo wordt voorkomen dat verschillende justitiële instanties langs elkaar heen werken. "De opening van het AICE vinden wij een goede zaak", aldus Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. "Het is handig als één bureau weet wat er allemaal nog open staat rond de tenuitvoerlegging van gevangenisstraffen en taakstraffen." 

Straf ondergaan

De oprichting van het AICE is één van de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat het niet meer voorkomt dat veroordeelden hun straf niet ondergaan. Al eerder werden met dat doel de mogelijkheden uitgebreid om paspoorten vervallen te verklaren van voortvluchtige personen. Ook verliezen mensen hun rechten op sociale zekerheid wanneer zij zich aan hun straf onttrekken. Daarnaast wil de overheid de uitvoering van strafrechtelijke beslissingen versnellen en de informatievoorziening tussen diverse justitiële instanties verbeteren.

Zichtbaar

Voor de komst van het AICE was er geen centrale administratie van gevangenisstraffen, boetes en andere strafrechtelijke beslissingen. Daardoor kon het voorkomen dat over één persoon bij diverse justitiële instanties informatie bekend was, zonder dat deze instanties dat van elkaar wisten. Met de oprichting van het AICE is direct zichtbaar welke strafrechtelijke beslissingen nog openstaan. Nu komt het bijvoorbeeld voor dat een gedetineerde tijdens zijn resocialisatietraject afkickt in een verslavingskliniek, waarna blijkt dat hij nog boetes heeft openstaan. Omdat hij dan weer terug de cel in moet, wordt zijn resocialisatietraject onderbroken. Het doel van het AICE is om dergelijke zaken te voorkomen. 
 

Bron: Raad voor de Rechtspraak

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Diversen

26

Gerelateerde artikelen