De rechtspraak werkt gefaseerd toe naar één landelijke rekening-courant voor de inning van griffierechten. Wanneer iemand momenteel een rekening-courant heeft bij één of meer van de gerechten dan krijgt diegene vanaf 1 maart 2014 één rekeningoverzicht voor alle rekening-couranten en één voorschotberekening.

Ter uniformering van de voorwaarden waaronder een rekening-courant wordt aangegaan, is de 'Regeling rekening-courant griffierechten 2014' gepubliceerd. Via een brief zullen de rekening-couranthouders ook schriftelijk worden geïnformeerd. 

Deze maatregel is de aanloop naar één landelijke rekening-courant. Naar verwachting zal deze in het najaar van 2014 in werking treden.

Bron: Raad voor de Rechtspraak

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

0

Gerelateerde artikelen