Een aangenomen amendement van het destijds onafhankelijke Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt op het Belastingplan 2024 over een beperking van de 30%-regeling, wat in de volksmond de expatregeling is gaan heten, heeft in de Eerste Kamer tot grote twijfels geleid over de ingreep. Dat meldt het FD. Volgens staatssecretaris Van Rij kan de regeling zonder negatieve gevolgen op tijd worden teruggedraaid.

De twijfels worden gevoed door de storm van protest die opstak nadat het amendement werd aangenomen door de Tweede Kamer. Ondernemersorganisatie VNO-NCW en de Nederlandse universiteiten waarschuwden dat Nederland door het uitkleden van de fiscale faciliteit voor expats minder aantrekkelijk wordt voor buitenlandse kenniswerkers, met alle gevolgen van dien voor innovatieve bedrijven en wetenschappelijk onderzoek.

Die waarschuwing heeft weerklank gevonden in de Eerste Kamer. Daar is maandag en dinsdag het pakket belastingmaatregelen voor 2024 behandeld. Meerdere partijen die in de Tweede Kamer nog het amendement van Omtzigt steunden, kwamen daar in de senaat van terug.

De Eerste Kamer kan de versobering niet tegenhouden zonder het hele Belastingplan 2024 te verwerpen (stemming volgende week dinsdag). Maar volgens Van Rij kunnen de gevolgen van het amendement-Omtzigt nog op tijd worden afgewend door de versobering terug te draaien in het Belastingplan 2025, aldus de krant. Daarnaast start uiterlijk in 2024 een evaluatie van de 30%-regeling (zie motie 36418, nr. 73).

Verder heeft de Eerste Kamer zijn (terugkerende) zorg geuit over de omvang van het pakket aan belastingmaatregelen en de beperkte tijd waarin de beide Kamers dit moeten behandelen. De meeste woordvoerders drongen er dan ook bij de regering op aan om de begrotingscyclus anders in te richten en de voorstellen niet pas in te dienen op Prinsjesdag, als ze al op 1 januari in werking treden.

Daarnaast ging het debat ook over de afbouw van fossiele subsidies, de Belastingdienst, de marginale druk, de koopkracht, het belasten van vermogen en het kindgebonden budget. De Eerste Kamer had veel vragen over de samenhang tussen amendementen die eind oktober door de oude Tweede Kamer zijn aangenomen. Naast het eerder genoemde amendement over versobering van de 30%-regeling betreft dit de amendementen over de verhoging van de bankenbelasting en de fiscale maatregelen voor de glastuinbouw.

Lees ook het thema De 30%-regeling.

Bron: FD/Eerste Kamer

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Loonbelasting

Dossiers: Prinsjesdag 2023

1568

Gerelateerde artikelen