De Eerste Kamer heeft het voorstel Wet elektronisch berichtenverkeer belastingdienst (34 196) op 13 oktober 2015 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. ChristenUnie, GroenLinks en PvdD stemden tegen.

In dit wetsvoorstel wordt de grondslag gecreëerd voor het elektronische berichtenverkeer. Daarbij is het streven om het berichtenverkeer tussen de belastingplichtige en de Belastingdienst op langere termijn uitsluitend nog langs elektronische weg te laten plaatsvinden.

Bron: Eerste Kamer

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

0

Gerelateerde artikelen