Het kabinet wil instellingen in de kinderopvang rechtstreeks gaan bekostigen. Het aantal ontvangers van een kinderopvangtoeslag zou daarmee dalen met 99 procent. Ook de autobelastingen gaan op de schop.

Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën. Ook het aantal mensen dat zorgtoeslag krijgt daalt flink, van 6 naar ruim 4 miljoen huishoudens, aldus Wiebes. Hij wil ook het bestaande stelsel van autobelastingen vereenvoudigen. Het zijn onderdelen van de herziening van het belastingsysteem die het kabinet voor de langere termijn nastreeft.

Eerder dinsdag werd al bekend dat het kabinet met het nieuwe belastingstelsel 100.000 extra banen wil creëren, door de lasten op arbeid met 15 miljard euro te verlagen.

Een stelselherziening leidt onvermijdelijk tot inkomenseffecten, aldus Wiebes. Het kabinet denkt dat 3 tot 5 miljard euro nodig is voor lastenverlichting, om die inkomenseffecten te compenseren. Zodra die miljarden de komende jaren beschikbaar komen, wil het kabinet dat geld inzetten als 'smeerolie' voor de stelselherziening. Hij hoopt de eerste knopen volgend jaar door te hakken, zodat ze begin 2016 in werking kunnen treden.

Omdat een stelselherziening verstrekkende gevolgen heeft en tijd vraagt, wil het kabinet in de Kamer breed draagvlak verwerven en dat hoeft niet alleen met de bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP te zijn. Wiebes moet ook wel op zoek naar steun van de oppositie omdat VVD en PvdA samen geen meerderheid hebben in de Senaat. Het kabinet zal dus ook voor een belastingherziening op zoek moeten naar steun van oppositiepartijen.

Wiebes staat ook open voor meer belastingheffing door gemeenten en voor een nieuwe discussie over het lage btw-tarief, al zal de 'boodschappenkar' in het 6-procentstarief blijven.

Wiebes komt met een paar weken ook met hervorming van de autobelastingen, waarbij de koopkrachteffecten hooguit heel klein zullen zijn. De autobelastingen hoeven de schatkist niet meer dan nu op te leveren.

 

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2014

0

Gerelateerde artikelen