Het kabinet zou de overdrachtsbelasting bij de koop van een huis volledig moeten afschaffen. Die werkt als een rem op de arbeidsmobiliteit. Dat stelt de Tilburgse hoogleraar economie Sylvester Eijffinger over de beleidskeuzes die het kabinet-Rutte in de komende twee jaren zou moeten maken.

Hervorming van de markten voor huur- en koopwoningen is dringend nodig, benadrukt hij. ,,Dat betekent ook dat de woningcorporaties moeten zorgen dat het middensegment in de huurmarkt beter wordt bediend, waardoor de doorstroming van huren naar kopen verbetert.''

De hoogleraar pleit verder voor een verdubbeling van de publieke en private investeringen in onderwijs en onderzoek. ,,Want ons land moet het hebben van een hoge toegevoegde waarde, die alleen bereikt kan worden door forse investeringen in fysieke en menselijke infrastructuur. Nederland zit in de EU en de OESO nu op of onder het gemiddelde.''

Volgens Eijffinger moeten de btw-tarieven uniform worden. ,,Het hoogste btw-tarief kan daardoor omlaag van 21 naar wellicht 17 procent. Het hoge btw-tarief leidt tot belastingontwijking- en ontduiking en een aantasting van de belastingbasis. Uit de literatuur is bekend dat een btw-tarief van 20 procent een kritische grens is en dat overschrijding van deze grens leidt tot minder inkomsten.''

Hervorming van de inkomstenbelasting tenslotte zou de vorm moeten krijgen van een 'vlaktaks', vindt de hoogleraar. ,,Met geleidelijke uitfasering van de hypotheekrenteaftrek, het ouderentarief en opschoning van de vele heffingskortingen. Hierdoor worden de marginale tarieven voor de middeninkomens verlaagd en worden werknemers die in deeltijd werken aangemoedigd tot (bijna) voltijd werken.''
 

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van rechtsverkeer

Dossiers: Prinsjesdag 2014

0

Gerelateerde artikelen