Elektrische auto’s kunnen vanaf uiterlijk 2012 goedkoper parkeren dan auto’s die nog op fossiele brandstof rijden. Om deze maatregel uit het regeerakkoord te kunnen invoeren moet de bestaande wet-  en regelgeving worden gewijzigd.

Het concept wetsvoorstel is op dit moment gereed voor consultatie door de VNG, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. De internetconsultatie start 28 februari 2019.

Met het invoeren van een lager parkeertarief voor elektrische auto’s wil het kabinet een extra impuls geven aan de overgang naar emissieloze voertuigen en een verbetering van de luchtkwaliteit in de steden.

Gemeenten mogen zelf bepalen of ze de korting op het parkeertarief invoeren en hoe groot de korting wordt. De korting is dus afhankelijk van lokale voorkeuren en omstandigheden. Gemeenten mogen geen onderscheid maken tussen parkeertarieven voor benzineauto’s of voor dieselauto’s.

Bron: ANP/ Redactie TaxLive

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingen van lagere overheden

  417
Gerelateerde artikelen