Erfpacht is een bekend en veelvoorkomend juridisch instrument, dat de laatste jaren in het maatschappelijk debat echter geregeld negatief in de belangstelling heeft gestaan. In de media wordt vaak gesproken van een archaïsch en onnodig ingewikkeld stedenbouwkundig stuurmiddel dat maar beter afgeschaft kan worden. Jurist Fokke Jan Vonck van Loyens & Loeff, die op 6 juni aan de Rijksuniversiteit Groningen promoveerde, vindt echter dat erfpacht te vaak een slechte naam heeft.
Vonck promoveerde op zijn onderzoek naar ‘De flexibiliteit van het recht van erfpacht'. In zijn proefschrift toont hij aan dat erfpacht in tal van hedendaagse situaties nuttig kan zijn. "In de huidige crisis blijkt het recht van erfpacht bijvoorbeeld een bruikbaar middel om de bouw te stimuleren", zegt Vonck. In het maatschappelijk debat wordt volgens Vonck te vaak voorbijgezien aan de toegevoegde waarde van het erfpachtrecht, bijvoorbeeld wanneer er wordt gepleit het af te schaffen of drastisch te hervormen. 
 
Fokke Jan Vonck is verbonden aan juridisch en fiscaal dienstverlener Loyens & Loeff, dat veel juristen in dienst heeft die ook als wetenschapper aan universiteiten verbonden zijn. Dankzij deze wetenschappelijke expertise van zijn juristen neemt het kantoor al jaren een voortrekkersrol in op het gebied van vastgoedadvisering. Het kantoor onderschrijft dan ook de mogelijkheden en kansen die het hedendaagse gebruik van erfpacht biedt. 
 
Loyens & Loeff organiseert ter ere van de promotie van Fokke Jan Vonck op 13 juni aanstaande de expertbijeenkomst ‘Erfpacht anno nu'. Tijdens deze bijeenkomst zullen diverse hedendaagse mogelijkheden van erfpacht in kaart worden gebracht, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van haven- en spoorwegomgevingen, bij het beheer van natuurgebieden en bij het op gang brengen van de woningmarkt. Verschillende leidende experts komen daarbij aan het woord.
 
Over Fokke Jan Vonck
Fokke Jan Vonck (1984) studeerde Nederlands recht en Fiscaal recht aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Hij verrichtte zijn promotieonderzoek aan het Notarieel Instituut Groningen, Faculteit Rechtsgeleerdheid van de RUG. Vonck werkt als docent privaatrecht en notarieel recht aan de RUG en is als professional support lawyer verbonden aan Loyens & Loeff N.V. te Amsterdam.
 

Bron: Loyens & Loeff

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Civiel recht algemeen

3

Gerelateerde artikelen