De Ecofin, de raad van ministers van Financiën in de EU, is vanmiddag akkoord gegaan met maatregelen om misbruik tegen te gaan van een financieringsvorm die kenmerken van zowel eigen als vreemd vermogen heeft: de zogenoemde hybride lening.

De maatregelen (zie het persbericht van de Raad van de Europese Unie, waar de Ecofin een onderdeel van is) krijgen vorm door herziening van de fiscale EU-richtlijn voor moedermaatschappijen en dochters. Dividenden of andere vormen van winstverdeling waarvoor de dochter aftrek heeft genoten, komen voortaan niet meer in aanmerking voor belastingvrijstelling in het land waar de moeder is gevestigd.

Eurocommissaris Algirdas Semeta verwacht dat de nieuwe richtlijn die eerst in nationale wetgeving moet worden omgezet, in alle lidstaten op 1 januari 2016 effectief kan worden.

 

Bron: Redactie TaxLive/Raad van de Europese Unie

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Internationaal belastingrecht

1

Gerelateerde artikelen