Nederland is een belastingparadijs, vindt het Europees Parlement. Net als Luxemburg, Malta, Ierland en Cyprus hoort Nederland op een zwarte lijst van fiscaal foute landen. Het kabinet is het hartgrondig met dat oordeel oneens en schermt met al genomen maatregelen. Het EU-parlement stemde in Straatsburg in met een motie van Paul Tang (PvdA) om de vijf EU-landen als belastingparadijzen aan te merken. ,,Dit is een historische uitspraak en het helderst mogelijke signaal dat Nederland moet breken met het verleden'', aldus Tang.

Dat Nederland een belastingparadijs is, ,,klopt niet'', reageert het kabinet. ,,Nederland loopt juist voorop in de aanpak van belastingontwijking'' en krijgt daarvoor ook applaus van bijvoorbeeld de OESO, zegt verantwoordelijk staatssecretaris Menno Snel. Hij wijst op de bronbelasting die hij gaat invoeren en stelt dat Nederland meer doet dan internationale afspraken voorschrijven. Bovendien is de winstbelasting in Nederland volgens de staatssecretaris niet lager dan in een gemiddeld EU-land en wisselt de Belastingdienst ,,veel informatie uit met andere landen''.

De EU heeft een zwarte lijst voor belastingparadijzen maar die betreft alleen landen buiten de EU. Er staan vijftien landen of regio's op, waaronder Aruba, Barbados en Bermuda. ,,Dat moet veranderen. Nederland en de andere vier EU-lidstaten horen bovenaan de lijst en het wordt tijd dat we dat onderkennen'', aldus Tang.

Het parlement stemde in met een rapport van een speciale commissie die vorig jaar onderzoek naar financiële misdaden en belastingontduiking en -ontwijking deed. Er zou jaarlijks meer dan 900 miljard euro in de EU verloren gaan voor de maatschappij door belastingontwijking en fraude. Nauwere samenwerking tussen de lidstaten en betere opsporing zijn daarom essentieel, stelt het rapport. Het parlement wil dat het vetorecht bij belastingzaken op de schop gaat. Nu kan één lidstaat eindeloos beoogde regelgeving blokkeren.

Het parlement pleit ook voor de afschaffing van ‘gouden visa’ die sommige lidstaten aan buitenlanders in ruil voor tonnen en soms miljoenen aanbieden. Door het gebrek aan transparantie over de herkomst van die sommen wordt geld mogelijk op deze manier witgewassen. Verder pleit het parlement voor een Financiële Europol tegen fraude en witwassen. 

Bron: ANP/Europees Parlement

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht

  258
Gerelateerde artikelen