Het Europees Parlement stelt voor om de maatregelen in het richtlijnvoorstel ‘BTW in het digitale tijdperk’ (VAT in the Digital Age; ViDA) met één jaar uit te stellen. Bedrijven hebben zo de tijd om zich goed voor te bereiden. Ook worden enkele wijzigingen voorgesteld met betrekking tot de verplichtingen van online platforms, met name die actief zijn op het gebied van korte termijn accommodatie. Dit staat in het advies dat het Parlement op 22 november 2023 heeft aangenomen.

Eind 2022 heeft de Europese Commissie het ViDA-richtlijnvoorstel gepubliceerd. Het voorstel bevat de volgende maatregelen: een geharmoniseerd digitaal rapportageverplichtingensysteem gebaseerd op elektronische facturering, een geactualiseerde btw-behandeling van de platformeconomie en één BTW-registratie binnen de EU.

Daarnaast stelt het Europees Parlement voor om de wijziging van de verordening betreffende de administratieve samenwerking en de bestrijding van fraude op het gebied van de BTW ook met een jaar uit te stellen. De leden van het Europees Parlement roepen op tot een betere samenwerking tussen alle actoren die betrokken zijn bij de bestrijding van BTW-fraude, in het bijzonder EPPO, EUROFISC, EUROPOL en EUROJUST. Verder moet de werking van het VAT Information Exchange System (VIES) worden verbeterd.

Het Europees Parlement is akkoord met het richtlijnvoorstel BTW-regels voor afstandsverkopen van ingevoerde goederen uit derdelandsgebieden of derde landen.

Bron: Europees Parlement

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Europees belastingrecht, Omzetbelasting

349

Gerelateerde artikelen