Het is hard nodig dat de Nederlandse overheid ingrijpt op de arbeidsmarkt, vindt de Europese Commissie. Zo moet flexwerk minder aantrekkelijk worden, staat bij een reeks aanbevelingen die de dagelijkse EU-leiding heeft voor Nederland. Ook zou ons land meer moeten doen om extra mensen aan het werk te krijgen om zo personeelstekorten op te lossen.

De commissie schrijft dat het aandeel mensen dat in Nederland als zzp'er of met een tijdelijk contract werkt groot blijft. Dat zorgt voor een grotere kloof tussen werkenden met verschillende soorten dienstverbanden, wat vooral "verstorende effecten heeft aan de randen van de arbeidsmarkt".

Ook voor de bredere economie zien de schrijvers van het rapport nadelen. Door flexwerkers relatief goedkoop in te schakelen, zouden werkgevers minder snel geneigd zijn te investeren in extra scholing om personeel productiever te maken.

Het kabinet kondigde in april vorig jaar maatregelen aan om werkenden meer zekerheid te geven. Zo zouden nulurencontracten moeten worden verboden en krijgen oproepkrachten recht op een vast aantal uren. Maar volgens vakbond FNV duurt het te lang voordat de regering iets doet tegen "flexverslaafde" sectoren.

"Het is onvoorstelbaar dat dit nog niet van de grond is gekomen, deze waarschuwing kan voor niemand als een verrassing komen. Nu kunnen we nog bijsturen op de economie en bedrijvigheid die we willen hebben, want in een lageloneneconomie vol onzeker flexwerk zit geen toekomstmuziek", stelt Petra Bolster van het dagelijks bestuur van FNV.

Om de krappe arbeidsmarkt in onder meer de IT-sector, het onderwijs, techniek en de zorg op te lossen roept de Europese Commissie Nederland ook op om beter na te gaan waar nog mogelijke werknemers te vinden zijn. "Ondanks de hoge participatiegraad, heeft Nederland nog altijd een onbenutte bron van potentiële werknemers, zoals mensen met een migratieachtergrond of diegenen met een deeltijdbaan", staat in het rapport.

Bron: ANP

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Arbeidsrecht

436

Gerelateerde artikelen