De Staatssecretaris van Financiën heeft onlangs bekendgemaakt dat de inspecteur geen boete zal opleggen als een belastingplichtige te goeder trouw uitgaat van foutieve informatie van de Belastingtelefoon. De inspecteur mag de aangifte wel corrigeren.
De inspecteur kan bij het opleggen van de aanslag afwijken van de aangifte. Dat wordt ook wel aangeduid het corrigeren van de aangifte. Als het aan opzet van een belastingplichtige is te wijten dat een aangifte onjuist of onvolledig is, kan de inspecteur bij het opleggen van de aanslag ook een vergrijpboete opleggen.
 
Op 28 maart 2017 heeft de Tweede Kamer vragen gesteld naar aanleiding van een eerder bericht dat de Belastingtelefoon nog steeds erg vaak het verkeerde antwoord geeft. Onderzoek van de Consumentenbond heeft onlangs aangetoond dat de Belastingtelefoon niet in alle gevallen juist informeert, bijvoorbeeld over de aftrekbaarheid van medische kosten.
 
Wanneer een belastingplichtige op basis van foutieve informatie verkregen via de Belastingtelefoon de aangifte te goeder trouw invult, heeft dat volgens de staatssecretaris als gevolg dat de inspecteur bij het beoordelen van de aangifte deze fout mag corrigeren. Een belastingplichtige kan volgens de staatssecretaris dus geen vertrouwen ontlenen aan informatie die via de Belastingtelefoon wordt verkregen.
 
Maar een boete is op een dergelijk punt volgens de staatssecretaris ‘uiteraard' niet aan de orde. De staatssecretaris meldt overigens niet wanneer een belastingplichtige ‘te goeder trouw' is als hij de informatie van de Belastingtelefoon volgt.
 
 

Bron: EY

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Bronbelasting

1

Gerelateerde artikelen