Specialisten van EY hebben een naslagwerk samengesteld waarin de parlementaire behandeling van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen is opgenomen.

Met ingang van 1 januari 2016 zijn overheidsondernemingen belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. De wijziging van de vennootschapsbelastingplicht zat er al een tijdje aan te komen. In 2007 heeft de staatssecretaris van Financiën aangegeven dat de regeling voor belastingplichtige activiteiten van overheidsondernemingen achterhaald was. Er werd al nagedacht over een wetswijziging. Dit kwam in een stroomversnelling toen de Europese Commissie Nederland halverwege 2014 te kennen gaf dat zij had besloten om een onderzoeksprocedure tegen Nederland in te leiden.

Het kabinet heeft op 16 september 2014 het wetsvoorstel modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen ingediend. Op 26 mei 2015 is dat aangenomen door de Eerste Kamer.

De wetswijziging brengt een geheel nieuwe benadering van de belastingplicht van overheidsondernemingen met zich mee. Het uitgangspunt van die belastingplicht wordt met ingang van 1 januari 2016 namelijk omgedraaid. Tot 2016 geldt dat overheidsondernemingen niet belastingplichtig zijn, tenzij ze een specifiek in de wet opgenomen belaste activiteit uitoefenen. Met ingang van 2016 geldt daarentegen dat overheidsondernemingen belastingplichtig zijn, tenzij een in de wet opgenomen vrijstelling van toepassing.

De nieuwe wettelijke regeling roept veel vragen op. Wat heeft de wetgever beoogd met de nieuwe wet? Hoe moeten de wettelijke bepalingen worden uitgelegd? Het startpunt bij het zoeken naar antwoorden is de parlementaire behandeling van de wet.

Het naslagwerk is hier te downloaden.
 

 

Bron: EY

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Vennootschapsbelasting

6

Gerelateerde artikelen