Welke fiscale wijzigingen komen eraan? EY geeft een toelichting en een analyse op het Belastingplan 2017.
Na een aantal moeilijke jaren gaat het nu weer wat beter met de Nederlandse economie. Het kabinet wil zich inzetten om alle Nederlanders te laten profiteren van het economisch herstel, ook met fiscale maatregelen. Daarnaast kan het belastingstelsel volgens het kabinet eenvoudiger en blijft de aanpak van belastingontwijking aandacht vragen.
De vereenvoudiging van het belastingstelsel is overigens niet makkelijk. Het vereenvoudigen van het belastingstelsel dwingt namelijk tot het maken van keuzes. Het kabinet heeft aan het begin van 2016 aan iedereen de gelegenheid gegeven voorstellen te doen voor praktische vereenvoudigingen van het belastingstelsel. Ook EY heeft daar een bijdrage aan geleverd. Een aantal van de ontvangen ideeën is opgenomen in het pakket Belastingplan 2017, onder meer in het wetsvoorstel Fiscale vereenvoudigingswet 2017.
Een ander aandachtspunt is belastingontwijking. Het kabinet is voorstander van een proactieve aanpak van belastingontwijking. Daarom zet het kabinet in het pakket Belastingplan 2017 stappen om belastingontwijking tegen te gaan. Zo neemt het kabinet maatregelen met betrekking tot arbitrage tussen box 2 en box 3, renteaftrek in de vennootschapsbelasting en de innovatiebox.
De wetsvoorstellen zijn nog niet definitief. Tijdens de parlementaire behandeling kunnen er nog wijzigingen optreden. EY verwacht dat dat in een aantal gevallen ook zal gebeuren. 
 
Leest u de vsie van EY in de bijlage hieronder.
 
 

Bron: EY

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

Dossiers: Prinsjesdag 2016

0

Gerelateerde artikelen