Vanuit het oogpunt van solidariteit en gelijke behandeling is het onterecht dat de fiscus erfenissen momenteel niet als inkomen beschouwt, vindt hoogleraar Wijsgerige ethiek en politieke filosofie Marc Davidson. Hij pleit in het NRC daarom voor een grondige herziening van de erfbelasting.

Davidson beschrijft de morele opvatting in onze samenleving dat erfgenamen de erfenis niet meer verdienen dan een willekeurig ander persoon. "Erfenissen komen immers op geen enkele wijze voort uit eigen inspanningen of keuzes, maar maken privileges juist overerfbaar", zo wordt deze opvatting onderbouwd.

Aan de andere kant van het spectrum leeft de opvatting dat erfgenamen vanwege verwantschap hun erfenis toch enigszins verdienen of die zelfs afschaffing van de erfbelasting bepleit. Volgens Davidson is er een middenweg tussen afschaffing van de erfbelasting en het volledig wegbelasten van de erfenis. Die middenweg is het vervangen van erfbelasting door inkomstenbelasting. "Want waarom zou iemand met inkomsten waarvoor geen tegenprestatie is geleverd juist minder belasting hoeven betalen dan iemand die voor hetzelfde bedrag hard heeft gewerkt?", schrijft hij.

De hoogleraar klom in de pen voor zijn krantenartikel nadat het economenblad ESB had onthuld dat de totale waarde van erfenissen in Nederland sinds 2007 aanzienlijk is gestegen, maar de opbrengst van de erfbelasting juist is gedaald.

Davidson constateert enkele haken en ogen aan zijn voorstel want hoe kun je belasting betalen als de erfenis niet uit geld bestaat, maar een schilderij, huis of bedrijf. Ook ziet hij een nadelig effect van de hogere belastingen voor de motivatie van ouders om te sparen en te investeren.

De politiek filosoof concludeert in de krant dat solidariteit en gelijke behandeling echter goede redenen geven om over het nalaten van vermogen inkomstenbelasting te heffen in plaats van erfbelasting. De in ESB gesignaleerde afnemende inkomsten uit erfbelasting geven daartoe volgens hem alleen maar meer reden. "Inkomstenbelasting over erfenissen zal de onverdiende voordelen niet volledig wegnemen, maar familiekapitaal en bijbehorende privileges worden wel minder overerfbaar."

Bron: NRC

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Inkomstenbelasting, Schenk- en erfbelasting

124

Gerelateerde artikelen