Meer dan 100 vertegenwoordigers van internationale financiële instellingen en opsporingsinstanties kwamen op 29 en 30 november 2023 bij elkaar in Amsterdam voor de derde editie van de Global Financial Institutions Partnerschip (GFIP) om te praten over belastingfraude en andere vormen van financiële criminaliteit. Dat schrijft de FIOD in een nieuwsbericht.

Het gemeenschappelijke doel van de GFIP is grensoverschrijdende criminaliteit effectiever bestrijden door publiek private samenwerking. Ook afgevaardigden van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB), ING en de FIU-NL waren aanwezig om over deze belangrijke thema’s mee te praten.

De GFIP is een onderdeel van de Joint Chiefs of the Global Taks Enforcement (J5). De J5 is een samenwerkingsverband tussen Amerikaanse, Britse, Australische, Canadese en Nederlandse experts van fiscale- en opsporingsdiensten. Sinds 2018 werken deze diensten samen en delen ze kennis en informatie om financiële en fiscale fraude nog effectiever aan te kunnen pakken.

De opkomst van nieuwe fraudefenomenen en technieken wordt gedeeld, net als de beste methoden om daar snel achter te kunnen komen. Nederland en de VS lopen samen voorop met hun kennis over de aanpak van crypto-fraude. Andere landen brengen over andere onderwerpen hun expertise in. Daarnaast werkt de J5 toe naar een overzicht van fraudevormen waarop samengewerkt kan worden.

In de derde editie van het GFIP is de focus verlegd naar het stimuleren van operationele resultaten in de strijd tegen belasting- en financiële criminaliteit. GFIP-deelnemers hebben toegezegd om samen te werken aan de thematische bedreigingen door de krachten van publieke en private partners te bundelen, van strategie tot operationele resultaten.

De financiële instellingen, FIU's en opsporingsinstanties gaan zich de komende tijd richten op het bestrijden van offshore belastingontduiking, op identiteitsfraude en handelsfraude. Bestaande red flags, indicatoren en resultaten op het gebied van de drie onderwerpen zullen met elkaar worden gedeeld. Daarnaast werden de risico's van nieuwe technologieën, waaronder niet-gereguleerde fintech en cryptocurrencies, herhaaldelijk besproken tijdens conferentie.

Bron: FIOD

Informatiesoort: Nieuws

Rubriek: Belastingrecht algemeen

119

Gerelateerde artikelen