De Nederlandse Orde van Advocaten, de NOvA, stelt instemmend vast dat haar kritieken ter harte zijn genomen op een wetsvoorstel dat het fiscaal verschoningsrecht zou inperken. Het kabinet wil niet langer inhoudelijke wijziging aanbrengen aan dit recht maar slechts codificatie van de bestaande invulling van het verschoningsrecht door de Hoge Raad.

De adviescommissie Belastingrecht van de NOvA heeft onlangs een beknopt advies uitgebracht over de fiscale verzamelwet 2024 waarin een codificatie van de jurisprudentie op het terrein van het fiscaal verschoningsrecht is opgenomen.

Een belangrijk onderdeel van de kritiek op het geschrapte wetsvoorstel was dat de Belastingdienst inzage zou krijgen in de communicatie tussen (onder andere) een advocaat en zijn cliënt. Dit zou een aantasting zijn van de wettelijke geheimhoudingsplicht en het verschoningsrecht die bedoeld zijn voor vertrouwelijk contact tussen cliënt en advocaat.

Bron: NOvA

Rubriek: Fiscaal bestuurs(proces)recht

Informatiesoort: Nieuws

  479
Gerelateerde artikelen